logo

01 Ekim 2018

13 Kasım 2015 Atama Kararları

13 Kasım 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29531

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/648

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa ÇAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

12/11/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                      Ayşen GÜRCAN

Başbakan                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/609

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine İsmail KARAYİĞİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

12/11/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                      Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan                                                  Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/610

1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Tuğg. Orhan GÜNDÜZ’ün bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Tümg. Kemal YENİ’nin atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8’inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12/11/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                     M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan                                            Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/611

1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müh. Alb. Murat KAYRAKLIK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8’inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12/11/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                     M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan                                            Millî Savunma Bakanı

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları