logo

01 Ekim 2018

2015 Yılı İkinci KPDK Toplantısı Bugün Yapılıyor!

Yılda iki defa yapılan ve sendika temsilcileri ile Bakanlık temsilcilerini bir araya getiren Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kasım ayının son günü olan bugün toplanıyor.
Kasım ayı KPDK toplantısı, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanacak.
Memur tarafını temsilen toplantıya Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Başkanı Lami Özgen’in yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların başkanlarının katılması bekleniyor.
Geçmişte KPDK toplantılarında alınan kararların bir kısmı hayata geçirilirken, çoğu karar halen gerçekleşmeyi bekliyor. Geçen KPDK toplantısında görüşülen ve son yapılan toplu sözleşmeye giren bazı maddeleri şöyle sıralayabiliriz:
-Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, Şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi iççi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.
-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir.
-2005 ten sonra göreve başlayanlara ilave derece verilmesi,
Bu yılın kinci KPDK toplantısında gündeme gelmesi beklenen bazı konular ise şöyle:
-4/C statüsünde çalışan personele kadro verilmesi,
-KİT’lerdeki sözleşmelilerin yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi,
-KİT’lerdeki temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu reform çalışmaları ve memuriyet güvencesi,
-Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi
-Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
-Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
-Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
-Kadın istihdamının artırılmasına yönelik tedbirler alınması
-Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları