logo

26 Eylül 2018

2016 Yılı Yurtdışı’nda Görevlendirilen Memurların Aylıkları Belli Oldu

Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılında yurtdışında göreve gönderilecek olan memurların aylıklarında uygulanacak olan emsal katsayıları belirlendi. Sürekli olarak yurtdışında görevlendirilmekte olan memurların aylıklarında uygulanacak olan katsayıları belirleyen genelge şu şekilde;

Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayılar hakkındaki 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan ve yurtdışı aylıklarının hesabında esas alınan unsurlarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle; aynı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen emsal katsayılar ekli cetvellerde gösterilmiştir.
Anılan değişikliklere göre, kuramların yurtdışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 1/1/2016 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanmasında;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan Aylık Gösterge Tablosunun,
b) 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 4/1/2016 tarihli ve 82 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile belirlenen ve 1/1/2016-30/6/2016 döneminde gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde (0,088817) olarak uygulanacak katsayının,
c) 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan aşağıdaki döviz kurlarının,
ç) “1 Ocak 2016 ve sonrası” için belirlenmiş olan ve bu yazımıza ekli cetvellerde yer alan emsal katsayılarının,
esas alınarak, ödemelerin 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemeler ile 26/12/2012 tarihli ve 14401 sayılı Genelgemizde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Genelge hükümlerinin uygulanmasını arz/rica ederim.” Denilmektedir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları