logo

26 Eylül 2018

2016’da Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkacak Mı?

4455, 5125 ve 6495 sayılı kanunlarla disiplin cezalarının (kısmen veya tamamen) affına yönelik düzenlemelerin yapılmış olması ve 2004 yılı sonrasına ilişkin disiplin cezalarının da affedileceği yönünde yapımış olan açıklamalar kamu personellerinde disiplin affının çıkacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı.

Ancak hükümet tarafından verilmiş olan vaatler arasında disiplin affına ilişkin bir madde olmadığına dikkat çekmek isteriz. Geçmiş olan 11 yılda disiplin cezaları affına ilişkin 2015 yılında herhangi bir düzenleme yapılmadığı gibi 2016 yılı içinde kesin bir şey söz konusu değildir.

Ayrıca hükümetin 2016 eylem planında da böyle bir düzenleme yer almamaktadır. Peki son disiplin afları ne zaman çıkmıştı? İşte çıkan son disiplin affı tarihleri…

-23 Nisan1999 tarihinden önce işlemiş oldukları fiil ve hallerden dolayı verilmiş olan disiplin cezaları 4455 sayılı Kanunla affedilmişti.
-14 Şubat 2005 tarihinden önce işlemiş oldukları fiil ve hallerden dolayı verilmiş olan disiplin cezaları 5525 sayılı Kanunla affedilmişti.
-02.08.2013 tarihinde yürürlüğe konulan 6495 sayılı Kanunla;  kılık ve kıyafet düzenlemelerine aykırı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarına istinaden 1 Ocak 1990 tarihinden sonra görevlerine son verilmiş aday memurlar ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra disiplin cezası verilmek suretiyle memuriyetten çıkarılanların yeniden memuriyete dönmelerine imkan tanınmıştı.

Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere 2013 yılından bu yana disiplin affı çıkmamıştır. 2016 yılında da çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz…

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları