logo

26 Eylül 2018

23 Ocak 2016 tarihli Atama Kararları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/14

1- Erzincan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Erdem’in, Uşak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Barış KILINÇ’ın, Düzce Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erdal GEVREK’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU                                  Fikri IŞIK
Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/15

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Murat YAZICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU                               Süleyman SOYLU
Başbakan                         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları