logo

26 Eylül 2018

65 Yaş Emekliliğinde Esas Alınan Tarih Hangisidir?

SORU: 03.04.1952 doğumlu … belediyesinde memur kadrosunda çalışan mimarım. yaş haddinden emekli olmam için 65 yaşa girdiğim tarihmi, yoksa 65 yaş doldurduğum tarihmi esas alınacak. cevabınız için teşekkür ederim..
CEVAP: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri üzerinden aylık, ikramiye alma hesabını yapmakta olanların yaş grubuna girildiği, yani gün alındığı tarihin mi, yoksa yaşını doldurup bir sonraki yaştan gün alındığı tarihin mi esas alınacağı hususunda gelen sorularak karşılık değerlendirmelerimiz.
Emeklilikte ve zorunlu yaş haddinden emeklilikte yaş tarihinin tamamlandığı tarih esas alınır, daha sonraki yaştan gün alma kabul edilmez.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 40 hükümleri içeriğinde 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabilecekleri, ayrıca bunlardan bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kaza i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilecekleri, belirlenmiştir. Buradaki ibareden mutlak suretle 18 yaşının tamamlanması şartının arandığı, anlaşılmaktadır.
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinde, aynı şekilde hüküm bulunmaktadır. Madde 12 Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar. ibaresinde de 18 yaşını bitirmiş bulunmak ön şart olarak gösterilmektedir.
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 105 inci maddesinde yine aynı şekilde hüküm bulunmaktadır. Madde 105 Bu kanunun iştirakçilere ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur.? İbaresinde yine 18 yaşını tamamlama ön şart olarak gösterilmektedir.
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesinde de yine aynı şekilde hüküm bulunmaktadır. Bu madde içeriğinde de yaşların doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanacağı belirtilmiştir.
01.05.1963 doğumlu bir devlet memurunun 53 yaşına tabi olduğu ve bu yaşın dolum tarihinde emekliliğe hak kazanacağından bu kişi 01.05.1963 + 53 = 01.05.2016 tarihinde yaşını doldurmuş olacak ve bu tarihten sonra emekliliğini isteyebilecektir.
Sizin Durumunuz: 3.4.1952 doğumlu olduğunuzdan yaş haddinden (65 yaşından dolayı) emekliye sevkinizin 65 yaşını dolduracağınız 3.4.1952 + 65 = 3.4.2017 tarihi olacaktır. Yani 65 yaşından gün aldığınız 3.4.2016 tarihi olmayacaktır.
Yaş haddinden veya normal yaştan emekli olan kişilerin 18 yaşından önce yapılmış yaş tashihleri varsa bu geçerli olmakta, ancak 18 yaşından sonra yapılmış yaş tashihleri varsa bu geçerli olmamaktadır. Kişilerin ve Kurumların buna dikkat etmesinde fayda görmekteyiz.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları