logo

01 Ekim 2018

6518 Sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun Bazı Hükümleri İptal mi Edilecek?

6518 sayılı “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, kamu görevlilerinden bazılarını ilgilendiren hükümlerinin de Anayasaya aykırı olduğu iddiası Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.
CHP Milletvekillerinin imzasıyla açılan davada, 6518 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenmişti. Bu istek, Anayasa Mahkemesinin 3 Aralık 2015 tarihli toplantısında esastan karara bağlanacak.
6518 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülen hükümleri arasında, kamu görevlilerinden bazılarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atama usulüne ilişkin düzenleme
6518 sayılı Kanun’un 80. maddesiyle, 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 30. maddesine eklenen fıkranın iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteniyor.
İptali istenen fıkra, Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına atanmada aranan şartların, Sosyal Güvenlik Kurumunda bazı unvanlarda görev yapan personelin Uzman kadrosuna atanmasında aranmayacağını düzenliyor.
Söz konusu fıkra ile;  SGK merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilmesi sağlanmıştı.
İptali istenen düzenleme: “Başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilir.”
Hakim ve savcıların TİB’de görevlendirilmesine ilişkin düzenleme
6518 sayılı Kanun’un 97. maddesiyle, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 1. Maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…hâkim ve savcılar ise kendilerinin…” ibaresinin, iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteniyor.
Hakim ve savcıların TİB’de görevlendirilmesine ilişkin düzenleme, hâkim ve savcıların kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı emrinde görevlendirilebilmesine imkan da sağlıyor.
Bu düzenlemenin iptal edilmesi halinde, hakim ve savcılar geçici olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı emrinde görevlendirilemeyecek.
İptali istenen düzenleme: “(5) …. hâkim ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı emrinde görevlendirilebilir. …”
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları