logo

01 Ekim 2018

Adaylık Süresi Neden Her Memur İçin Farklıdır?

Bazı devlet memurları 1 ya da 2 yıl aday memurluk yaparken bazı memurlar ise hiç aday memurluk yapmadan direkt asil memur olabilmektedir. Peki bu durum neye göre değişkenlik göstermektedir? İşte detaylar…

Devlet memurluğuna girenler (istisnai kadrolara atananlar hariç) genellikle 1 ila 2 yıl arasında değişen sürelerde aday memurluk yapmakta ve bazı memurlar ise aday memur olarak hiç çalışmadan asil memur olabilmektedirler.
Aday memurluk süresinin en az bir yıl en çok iki yıl olması ve bazı memurların adaylıktan istisna tutulması, Devlet memuriyetine girenlerin farklı sürelerle aday memurluk yapmaları sonucunu doğurabilmektedir.
Aday memurluk
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyet giriş sınavları sonucunda kurumların kadrolarına memur adayı olarak atama yapılacağına ve aday olarak atanan Devlet memurlarının adaylık süresinin bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacağına hükmetmiştir.
Kanundaki düzenlemelere göre, aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıflarıyla ilgili temel eğitime, sonra da sınıflarıyla ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları gerekiyor.
657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, aday olarak göreve başlayan memurların adaylık eğitimlerinin kurumları tarafından en az 1 yıl ve en çok 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
Aday memurluk eğitimlerinin kurumlar tarafından farklı sürelerde tamamlanması nedeniyle, memurların asil memurluğa geçiş süreleri kurumlara göre ve kurumlarda adaylık eğitimine alınan personel gruplarına göre farklı olabilmektedir.
Kurumların adaylık süresine ilişkin takdir hakkı
Aday memur olarak göreve başlayanların asil memurluğa geçişinin ne zaman olacağı konusunda, kurumlara belli süreler dahilinde takdir hakkı tanınmıştır.
Kurumlar, aday memurlukta bir yılını tamamlamayanları asil memur olarak atayamayacakları gibi, aday memurlukta iki yılını dolduranların adaylık süresini uzatamazlar.
Öte yandan, bir yıllık adaylık süresinin dolmuş olması asalet tasdikini de zorunlu kılmamaktadır.
Bu çerçevede, bazen kurumların adaylık eğitimine ilişkin planlama ve uygulamalarından dolayı; bazen aday memurun eğitimlere katılmasındaki aksamalardan dolayı; bazen de amirlerin keyfi tutumlarından dolayı aday memurluk süresinin 1 ila 2 yıl arasında değiştiğini söyleyebiliriz.
Her memur adaylık sürecinden geçmiyor
Devlet memuriyetine girenlerin aday memurluk sürecinden geçmeleri genel kural olmakla birlikte, bunun istisnası olan durumlar da vardır.
İstisnai memuriyet kadrolarına atanan memurlar hakkında aday memurluğa ilişkin düzenlemeler uygulanmıyor.
Öte yandan, çeşitli özel yasal düzenlemelerle memuriyete geçirilenler hakkında da, ilgili özel düzenlemede aksine hüküm bulunmaması halinde, adaylık hükümleri uygulanmıyor.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları