logo

01 Ekim 2018

Asgari Ücret Net Olarak Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret, asgari ücretle çalışanların yanı sıra asgari geçim indirimine olan etkisi nedeniyle kamu çalışanlarının tamamını da ilgilendiren bir husustur.
Kamu çalışanlarını da yakından ilgilendirmesi nedeniyle, asgari ücret hesabı konusunda bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak, asgari ücretin brüt rakamından net rakamına nasıl ulaşıldığı aşağıda açıklanmaktadır.
Brüt Asgari Ücret
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak nitelendirilen “Asgari Ücret”in günlük brüt tutarı; işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, bir yılın tamamını kapsayacak şekilde ya da yılın belli dönemleri için farklı tutarlarda belirlenmektedir.
1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 dönemi için geçerli olan belirlemelere göre brüt asgari ücret; “günlük 42,45 TL” ve “aylık 1.273,50 TL” olarak uygulanmaktadır.
Net Asgari Ücret
Aylık brüt asgari ücret üzerinden bazı kesintiler yapıldıktan sonra, ilgili işçinin eline geçecek net asgari ücret rakamına ulaşılmaktadır.
Brüt Asgari Ücret üzerinden;
*%9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilir.
*%5 oranında genel sağlık sigortası primi kesilir.
*%1 oranında işsizlik sigortası primi kesilir.
*%0,759 oranında damga vergisi kesilir.
*%15 oranında gelir vergisi kesilir. Bu kesintinin tutarı, brüt asgari ücretten kesilen sigorta primleri ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra bulunan tutar üzerinden hesaplanır ve bulunan kesinti tutarından ilgili işçinin eş ve çocuk durumuna göre hakkında uygulanacak asgari geçim indirimi miktarı indirilir.
Net Asgari Ücretin hesaplanması
2015 yılının ikinci altı aylık döneminde geçerli olan belirlemelere göre, asgari ücretin net tutarının hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır:
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları