logo

01 Ekim 2018

Asgari Ücreti Belirleyecek Komisyon Üyeleri Ne Kadar Ücret Alacak?

2016 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını belirlemek amacıyla Aralık ayı içinde toplantılarını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun geçmiş yıllarda yaptıkları toplantılara bakıldığında, en az 3 toplantı ve en çok 5 toplantı sonucunda Asgari Ücreti belirleyebildiği görülmektedir.
Asgari ücret nedir?
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanan asgari ücret; işçi, işveren ve Devlet temsilcilerinden oluşan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” tarafından belirlenmektedir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği “Asgari Ücret”, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmektedir.
Komisyonu kimlerden oluşuyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu;
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi ve TÜİK temsilcisi,
-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci
olmak üzere 15 üyeden oluşur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği bir üye, Komisyon Başkanlığını yürütür. Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personeli arasından görevlendirilir.
Komisyon üyeleri ne kadar ücret alıyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda; başkan, üye ve raportör olarak görev yapanlara, katılacakları her toplantı günü (en çok 10 toplantı günü) için huzur hakkı ödenir.
Toplantı günü başına ödenecek huzur hakkının miktarı; başkan için 1100, üye için 1000, raportör için ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yıl yapacağı toplantılarda, her toplantı günü için;
*Komisyon Başkanı: 91,39 TL
*Komisyon üyesi: 83,08 TL
*Raportör: 66,47 TL
huzur hakkı alacak ve en çok 10 toplantı günü için ödeme yapılacak.
Komisyon kaç defa toplanınca karar veriyor?
Genellikle her yıl Aralık ayında (bazı yıllarda toplantılara Kasım ayında başlandığı da görülmektedir) toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücreti belirleme sürecinde yapacağı toplantı sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Öte yandan, en çok 10 toplantı için ücret ödenebiliyor.
Komisyonun son 10 yılda yaptığı toplantılara baktığımızda; yedi yıl 4 defa toplantı yapıldığını, iki yıl 3 dafa toplantı yapıldığını ve bir yıl ise 5 defa toplantı yapıldığını görmekteyiz.
Son 10 yılda, Komisyonun toplantı başlama-bitiş tarihleri ve toplantı sayıları
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları