logo

01 Ekim 2018

Bürokratik İyileştirme İçin Adımlar Atılıyor

64. Hükümet tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen reformlar kapsamında bürokratik oligarşiye karşı yeni adımlar devreye giriyor.
Bu amaçla doğrudan Başbakan’a rapor verecek iki birim oluşturulacağı belirtiliyor. Böylece bürokratik işlemlerin sadeleştirilerek kolaylaştırılması ile merkezi yönetim ve mahalli idarelerin hizmetlerine standart gelmesi amaçlanıyor.
Alınan bilgilere göre, bu amaçla oluşturulacak olan “İyi Yönetişim İzleme ve Eşgüdüm Grubu”, sistemdeki tıkanıklıkları tespit ederken, “Kamu Yönetimi Reform Görev Gücü” de, sorunları giderecek.
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, ‘Türk kamu yönetiminin modernizasyonu’ için önümüzdeki süreçte atılacak adımları şöyle özetledi:
“Yürütülen çalışmalar kapsamında, doğrudan Başbakanlık makamına sonuçları ulaştıracak iki birim kurulacak. Çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarından izin alma, görüş sorma gibi süreçler kısalacak. Genel İdari Usul Kanunu çıkarılarak, kamu kurumlarının uyması gereken temel ilkeler bir bütün olarak ortaya konulacak.

Merkezi idare, taşra teşkilatları ve mahalli idarelerin etkinliği artırılacak. İç ve dış denetim güçlendirilecek. ‘Dijital Türkiye Projesi’ hayata geçirilecek. Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden bütün iş ve işlemlerini internet ortamında sonuçlandırmaları sağlanacak. Ayrıca Hükümet, ‘Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlayacak. Kent hizmetlerinin hızlı, sağlıklı ve ekonomik şekilde verilebilmesi için entegre ‘Kent Yönetimi Bilgi Sistemi’ kurulacak. Kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi ve etkin hizmet için ‘Kamu Bulutu Projesi’ hayata geçirilecek. Merkezi yönetim ve mahalli idarelerin hizmetleriyle ilgili ‘asgari hizmet standartları’ belirlenecek.”

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları