logo

01 Ekim 2018

Fazla mesai yapan memura izin mi verilir, ücret mi?

Memurların haftalık çalışma sürelerinin genel olarak 40 saat olduğunu ve çalışma sürelerinin cumartesi ve pazar günlerinin tatil olacak şekilde düzenleneceğini hüküm altına alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara bu çalışmalarından dolayı ücret ödenecek ya da izin kullandırılacak halleri de düzenlemiştir. Öte yandan, fazla çalışma yaptırılan memurlara 657 sayılı Kanunda belirtilen haller dışında fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yetki ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılmıştır.

Ücret ödenmesinin zorunlu olduğu fazla çalışmalar

Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılan Devlet memurlarına, bazı hallerde, fazla çalışma ücreti ödenmesi zorunludur. 657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

**Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde çalışma saatleri dışında hizmetin gereği olarak işçilerle beraber çalışmaları zorunlu olan memurlara yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenir.

**Salgın hastalık ve tabii afet gibi olağanüstü hallerde, bu hallerin devamı süresince fazla çalışma yapan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ücret ödenir.

Fazla çalışma ücreti ödenebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gereken haller

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, fazla çalışma yaptırılacak bazı personele, ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla bir ayda en çok 50 saate kadar ve bir yılda en çok 6 aya kadar fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir.

Ancak, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine herhangi bir ad altında ödeme yapılan Devlet memurlarına bu düzenleme kapsamında fazla çalışma ücreti ödenmemektedir.

Fazla çalışma ücreti yerine izin kullandırılan haller

Devlet memurlarına, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalıştırıldıkları süreler için ücret ödenmeyen durumlarda, bu çalışmalarından dolayı izin kullandırılır.

657 sayılı Kanundaki düzenlemeye göre, personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptıran kurumların, bu çalışmalar karşılığında ücret ödenmemesi durumunda, ücret ödenmeyen fazla çalışmanın her 8 saati için bir gün hesabı ile ilgili personele izin kullandırması gerekmektedir.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları