logo

26 Eylül 2018

Hangi Memurlar İçin Ek Ödemeden Yararlanmada Derecenin Önemi Yoktur?

Aylık ücretlerini 657 sayılı Kanun hükümlerine göre alanlar arasındaki ücret dengesini de sağlama amacıyla çıkarılan “ek ödeme” düzenlemesinde, genel olarak memurların görev yaptıkları unvandaki dereceleri yükseldikçe (bazı derecelerde) ek ödeme oranları da yükselirken, bazı unvanlar için ise her derecede aynı oranda ek ödeme belirlenmiştir.
Devlet memurları genel itibariyle ek ödemeden; hizmet sınıfları, kadro unvanları ve derecelerine göre değişen miktarlarda yararlanırken, bazı unvanlardaki memurların ek ödeme miktarı ise bulundukları dereceden (kadro/aylık) etkilenmemektedir.
Ek ödeme nedir?
15 Ocak 2012 tarihinden itibaren aylık maaşın bir unsuru şeklinde ödenmeye başlayan “ek ödeme”, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları esas alınarak hesaplanmakta ve bu ödeme unsuru üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
Öte yandan, ek ödemeleri döner sermaye gelirlerinden karşılanan memurlara ise ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi yapılmaktadır. Sabit döner sermaye ödemesi olarak da bilinen bu ödemenin miktarı, ilgili personelin unvanları itibariyle yararlanabileceği ek ödeme miktarından düşük olamamaktadır.
Ayrıca, ek ödemenin/sabit döner sermayenin memurların emeklilik haklarına herhangi bir etkisi ise bulunmamaktadır.
Kadro/aylık derecesi değişse bile ek ödemesi değişmeyen memurlar
Bazı unvanlardaki memurların ek ödemesi, bulunacakları her derece/kademe için aynı oranda belirlenmiştir. Bu memurların derecelerinin değişmesi, yararlandıkları ek ödemenin oranını değiştirmemektedir.
Kadro/aylık dereceleri ne olursa olsun, ek ödemeleri aynı oranda ödenen Devlet memurlarının (657 sayılı Kanuna göre aylık alan) kimler olduğu ile bu memurların 2015 yılı ikinci altı ayında yararlandıkları aylık net ek ödeme miktarları gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları