logo

01 Ekim 2018

Hangi Memurlara Yağmurluk Parası Ödeniyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarından bazılarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” çerçevesinde “yağmurluk” yardımı da yapılmaktadır.
Giyecek yardımı yapılacak memurlar ile yapılacak yardımın cinsi, miktarı, kullanım süresi ve niteliğine “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” eki cetvellerde yer verilmiştir.
Kendilerine giyecek yardımı olarak “yağmurluk” verilmesi öngörülen Devlet memurlarına, kadro unvanlarına ve görev yerlerine göre bu yardım 2, 3 veya 5 yılda bir adet şeklinde yapılmaktadır.
Yönetmelik hükümlerine göre, yağmurluk yardımının her yıl Nisan-Mayıs aylarında yapılması; kapsamdaki unvanlarda göreve ilk başlayanlara Nisan-Mayıs ayları beklenmeden yardımın yapılması; aday memur olarak göreve başlayanların da bu yardımdan asil memurlar gibi yararlanması; kullanma suresi dolmadan yağmurluğun yeniden verilmemesi ancak verilmiş olan yağmurluğun görev nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda genel veriliş zamanını beklenmeden yeni yağmurluk verilmesi gerekmektedir.
Giyecek yardımı kapsamında yapılan “yağmurluk” yardımı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standart fiyatlar esas alınarak bazı personele nakden ödenmektedir.
Yağmurluk parası ödenen memurlar
Giyecek yardımı kapsamında kendilerine yağmurluk yardımı yapılan Devlet memurlarından, söz konusu yardımın bedeli “nakden” ödenenlere memurunyeri.com olarak aşağıdaki tabloda yer verdik.
Yağmurluk yardımı nakden ödenmeyen memurlar
Giyecek yardımı kapsamında kendilerine yağmurluk yardımı yapılan Devlet memurlarından bazılarına bu yardım ayni olarak verilmektedir. Yağmurluk yardımının ayni olarak yapılması durumunda; yağmurluk memurun kurumunca temin edilir, bu yardım karşılığında çek/ kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme de yapılmaz. Yağmurluk yardımı ayni olarak verilen memurlardan bazıları şöyle:
Öte yandan, itfaiye işinde fiilen çalışan personele ve çimento fabrikaları ile kömür tevziinde çalışan (üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı personel hariç) personele de yağmurluk (muşamba) yardımı yapılır.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları