logo

26 Eylül 2018

Hangi Memurların Cep Telefonu Konuşma Ücretleri Karşılanıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi makam ve hizmetlerin haberleşme giderlerinin nasıl karşılanacağı konusu Başbakanlık Genelgeleri ile belirlenmektedir.
Cep telefonu tahsis edilecek makam ve görevler ile bu makamlara tanınan yıllık cep telefonu görüşme ücreti limitleri konusunda son belirleme, 18.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 200/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yapılmıştır.
Genelgede;
-Hangi makam ve hizmetler için cep telefonu tahsis edileceği,
-Cep telefonu tahsis edilecek makamlar dışında kalmakla birlikte, zorunlu görülen hizmetler için de ilgili/ilişkili Bakan onayı ile cep telefonu tahsisi yapılabileceği,
-Cep telefonu tahsis edilen makamlardan hangilerinin telefon görüşme ücretlerinin tamamının karşılanacağı,
-Cep telefonu tahsis edilen makamlardan hangilerinin telefon görüşme ücretlerinin kısmen karşılanacağı ve görüşme ücretinin karşılanacak tutarının ne kadar olacağı
belirtilmiştir.
Cep telefonu görüşme ücretlerinin tamamı karşılananlar
Cep telefonu tahsis edilen makamlardan bazılarının cep telefonu görüşme ücretlerinin tamamı, ilgi makamın bulunduğu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.
Cep telefonu görüşme ücretlerinin tamamı karşılanan makamlar şunlar: Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı.
Cep telefonu görüşme ücretlerinin tamamı karşılananlar
Cep telefonu tahsis edilen makamlarda görev yapanların cep telefonu görüşme ücretleri belli bir limit dahilinde ödenmektedir. Bu makamların telefon görüşme ücretlerinin bir yılda ödenecek tutarı; ilgili makama atanmış olan kişinin içinde bulunulan yılın ocak ayı net maaşı kadar olmaktadır. Bir yıllık telefon görüşme ücretinin söz konusu limiti aşması durumunda, aşan kısım cep telefonu tahsis edilmiş kamu görevlisi tarafından karşılanır.
Cep telefonu görüşme ücretlerinin bir kısmı karşılanan makamlar şunlar: YÖK Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, yüksek yargı organları başkan vekilleri ile genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Genelkurmay II. Başkanı ve (J) Başkanları, kuvvet komutanlıkları kurmay başkanları, ordu, kolordu, tümen, donanma, hava kuvvetleri ve yurtiçi bölge komutanları, general veya amiral rütbesiyle fiilen bulunulan diğer bütün makamlar, müsteşarlar ve müsteşar yardımcıları, kurum ve kurul/üst kurul başkanları, Başbakan başmüşavirleri, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, il valileri, yurt dışında bulundukları sürece diplomatik ve konsolosluk misyon şefleri, daimi askeri temsilcilik başkanları, Danıştay Başkanı Sözcüsü, YÖK Başkan Vekili, rektörler, kamu kurum ve kuruluşları merkez teşkilatı I.hukuk müşaviri ile İMİD başkanı, müstakil başkanlar, Özelleştirme İdaresi başkan yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcıları, bölge idare mahkemesi başkanları, il emniyet müdürleri, il jandarma alay komutanları, YÖK ve ÖSYM genel sekreterleri, KİT genel müdür yardımcıları, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile KİT’lerin başmüdür ve bölge müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki il müdürleri, kaymakamlar, bakanlık özel kalem müdürleri ve basın müşavirleri.
Öte yandan, cep telefonu görüşme ücretleri kısmen karşılanan makamlar arasında sayılmamakla birlikte, ilgili/ilişkili Bakan onayı ile zorunlu görülen hizmetler için cep telefonu tahsisi yapılması durumunda da, bu telefon görüşmelerine ait ücretler de aynı şekilde kısmen karşılanır.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları