logo

26 Eylül 2018

Hasta Olan Memurun Maaşı Kesilirken Amir’in Neden Kesilmiyor?

Bir yıl içerisinde tek doktordan 7 günü aşan bir süre ile rapor alan ve haliyle işine gelememekte olan memurun maaşından kesinti yapılırken, aynı şekilde hasta olup işe gelemyen ve daha yüksek bir maaşa sahip olan amir’in maaşından kesinti yapılmamaktadır.

Hastalık izni ile ilgili olarak 657 sayılı devlet memurları kanunu ise şöyle söylemektedir;

Devlet memurlarının bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde (sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç), aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesi gerekiyor.

Peki Üst Düzey Memurlar İçin Durum Aynı mıdır?

Aynı konu için ise 657 sayılı devlet memurları kanunu hasta olan amir için maaşından kesinti yapılması söz konusu değildir demektedir. Söz konusu bir durumda normal personelin maaşından kesinti yapılırken amirlerin maaşlarından ise kesinti yapılmaması adeta memura farklı amire farklı bir uygulama yapıldığının göstergesidir.

Hal böyle olunca da memur ve amir arasında bir uygulama eşitsizliği doğmuş olmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı memur ve amir arasındaki eşitliğin tam olarak sağlanamadığını değerlendirmekteyiz.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları