logo

01 Ekim 2018

Hastalık İzni Kullanan Memurun Savunması İstenebilir Mi?

Devlet Memurları’nın uyulması zorunlu kılınan hususları yapmaması halinde savunması istenebilir mi? İşte detaylar…

Mevzuatta emredilen ödevleri yerine getirmeyen veya uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan ya da yasaklanan işleri yapan Devlet memurlarına, savunmaları alınarak disiplin cezası verilebilir.
Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilebilmesi için, disipline aykırı fiil ve hal konusunda memur hakkında usulüne uygun soruşturma açılması ve ceza verme aşamasından önce mutlaka savunmasının alınması da gerekmektedir.
Disiplin işlemlerinde memurun savunma hakkı
Yapılan soruşturma neticesinde disipline aykırı fiil veya hali olduğu değerlendirilen Devlet memurlarına disiplin cezası verilebilmesi için, savunmalarının alınması gerekir.
Savunmasını yapabilmesi için memura, soruşturmayı yapan kişi veya yetkili disiplin kurulu tarafından 7 günden az olmamak üzere süre verilir.
Savunma için 7 günden az süre verilmesi memura savunma hakkının tanınmaması anlamına gelirken, en az 7 gün olarak verilen sürede savunmasını yapmayan memur ise savunma hakkından vazgeçmiş sayılmaktadır.
Hastalık izni sırasında savunma yapılması
Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu tarafından usulüne uygun olarak istenen savunma yazısını tebellüğ eden memurun, kendisine tanınan savunma süresinin tamamında ya da bir kısmında hastalık izni kullanıyor olduğu durumlarda savunmanın ne zaman yapılacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.
Memurun hastalık izni kullanıyor olması, yürütülen disiplin soruşturması kapsamında savunmasının istenmesine engel teşkil etmemektedir.
Öte yandan, yazılı savunma yapılması için tanınan sürenin tamamında ya da bir kısmında memurun hastalık izni kullanıyor olması da söz konusudur. Bu durumlarda, memurun yazılı savunmasını kendisi veya vekili tarafından yapması mümkün olabilir ise de hastalık izninin savunmayı isteyen tarafından kabul edilebilir bir mazeret olarak görülerek kendiliğinden ek savunma süresi vermesi de mümkündür.
Ayrıca, memur hastalık izni kullandığı gerekçesinden hareketle, kendisine tanınan savunma yapma süresinin uzatılmasını da talep edebilir. Bu talep reddedilebileceği gibi, kabul edilerek savunma yapılması için ek bir süre daha verilebilir.
Ancak, hastalık izni kullanan memur, savunma yapması için kendisine tanınan süre (veya ek süreler) içerisinde savunmasını yapmadığı (kendisi veya vekili) durumlarda, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları