logo

01 Ekim 2018

Hazırlık Sınıfı Okumuş Memura Hangi Hallerde İlave Kademe Verilir ?

Memuriyete girmeden önce veya memuriyette iken bitirdikleri okulların öğrenim süresi, aynı seviyedeki okulların normal öğrenim süresinden fazla olan memurlar, bazı hallerde ilave kademe ilerlemesi yapabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve kademelerinin hangi seviyeden (derece/kademeden) olacağını ve hangi hallerde bu seviyelere ilave kaleme/derece ekleneceğini düzenlenmiştir.

 

Kanunun 36/A/6/b maddesinde ise; ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olduğu hallerde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ortaokul ve dengi okulların hazırlık sınıfı

 

Ortaokul ve dengi okul düzeyindeki okullarda öğrenim süresi 4 yıldır (ilköğretim 8 yıl). Bu okullarda hazırlık sınıfı olması durumunda, eğitim süresi 4 yıllık normal öğrenim süresini aşacağından, hazırlık sınıfında eğitim görmesinden dolayı memura ilave bir kademe verilmesi gerekecektir.

 

Lise ve dengi okulların hazırlık sınıfı

 

Lise ve dengi okul düzeyindeki okullarda öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda hazırlık sınıfı olması durumunda, eğitim süresi 4 yıllık normal öğrenim süresini aşacağından, hazırlık sınıfında eğitim görmesinden dolayı memura ilave bir kademe verilmesi gerekecektir.

 

Öte yandan, eğitim ve öğretimin süresinin bütün liselerde 4 yıl olarak uygulanmasına 2005-2006 eğitim-öğretim yılında başlandığından, bu tarihten önce öğrenim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş liselerden mezun olanlara, hazırlık sınıfı niteliğinde olmayan ve normal lise öğrenimine göre 1 yıl fazla gördükleri eğitimden dolayı ilave bir kademe verilmesi gerekecektir.

 

Yükseköğrenim kurumlarının hazırlık sınıfı

 

657 sayılı Kanunda; ortaokul ve dengi okullar ile lise ve dengi okulların süresinin normal öğrenim süresinden fazla olduğu durumlarda, fazladan eğitim gördüğü yıllar için memurun ilave kademe ilerlemesi yapmasına imkan tanınırken, yüksek öğrenimdeki sürenin normal öğrenim süresinden fazla olduğu durumlarda, fazladan eğitim görülen süreler için memurun ilave kademe ilerlemesi yapmasına ise imkan tanınmamıştır.

 

Bu nedenle, önlisans ya da lisans düzeyinde eğitim veren okullarda, normal öğrenim süresi dışında fazladan görülen (hazırlık sınıfı gibi) eğitimlerden dolayı memura ilave kademe verilememektedir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları