logo

01 Ekim 2018

Hırsızlık Suçu İşlemiş Olanlar Memur Olabilir Mi?

 Daha önce hırsızlık suçundan ceza almış veya hapis yatmış olanlar memuriyete geçiş yapabilir mi? İşte cevabı…

Hırsızlık suçundan hüküm giymiş olanların, cezalarının infazı sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde işe girebilmeleri, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre mümkün olamamaktadır.
Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılmıştır. Bu şartlar arasında yer alan hususlara göre;
-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar memur olamamaktadır.  Kasten işlenmiş suçlarda verilecek cezanın 1 yıl ve daha fazla süreli olması, suçun türüne bakılmaksızın,  memuriyete engel sayılmaktadır.
-Hırsızlık suçundan mahkûm olanlar memur olamamaktadır. Hırsızlık suçundan mahkûm olanlar için mahkûmiyet süresine ve suçun kasten işlenip işlenmediğine bakılmamakta ve bu suçları işleyenler memuriyete alınmamaktadır.
-Hırsızlık suçundan mahkum olunduktan sonra bu cezaların affedilmiş olması, verilen mahkumiyetin memuriyete engel olma durumunu ortadan kaldırmamaktadır.
Öte yandan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 17/11/2011 tarihli ve E:2007/2368 ve K:2011/1214 sayılı Kararında; memnu hakların iadesi kararının yüz kızartıcı suçlar dışında kalan suçlar bakımından Devlet memuru olunmasına engel teşkil etmeyeceği yönünde hükümlere yer vermiştir.
Bu çerçevede, hırsızlık suçundan mahkum olanların Devlet memuriyetine girmeleri mümkün olamamaktadır.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları