logo

10 Ocak 2016

işkur iş arayan girişi

İŞKUR, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla görev yapan, temel amacı işsizliği önlemek olan bir kurumdur.
4 Ekim 2000 tarihi itibariyle İş ve İşçi Bulma kurumunun kapatılmasından sonra İş-Kur kurulmuştur. Son yıllarda pek çok alım sürecinde etkin olarak öne çıkan kurum binlerce insanın iş sahibi olmasını sağlamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten iş kurun görev alanı kurulduğu zamandan günümüze kadar oldukça genişletilmiştir. Günümüzde İŞKUR sadece iş ve işçi bulmuyor. Çok daha farklı görevleri bulunmaktadır.
İŞKUR’un başlıca görevleri
• İşsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
• İstihdam politikalarının belirlenmesine, istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• İş ve işçi arama faaliyetlerini düzenlemek,
• İş gücüne dar analizler, araştırmalar yapmak,
• Bunlara göre iş gücü politikaları belirlemek.
Bunların haricinde günlük hayatta İŞKUR ile alakalı en çok duyduğumuz şeylerden biri de işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası devlet tarafından zorunlu olarak kurulan bir sigorta koludur. İşsizlik sigortası sigortacılık tekniğiyle faaliyet gösterir, çalışanın, işten atılmasını gerektiren bir kusuru olmadığı halde, kendi isteği dışında işini kaybetmesi durumunda uğradığı gelir kaybını, kendisinin ve ailesinin zor durumda kalmaması için, kısmen de olsa telafi etmeğe yönelik uygulanır.
İşsizlik Sigortası Kanununun uygulanmasında primlerin toplanması hariç, geri kalan her konuda sorumlu olan kurum İŞKUR’dur. Bu sigorta sayesinde, işlerini kaybedenler çalıştıkları süreyle orantılı olarak bir süre daha işsizlik ödeneğinden, sağlık sigortası hizmetlerinden, danışmanlık ve işe yerleştirme hizmetlerinden, mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
Gerekli olan tek şey, hizmet akdinin sona erdiği tarihden sonrakı 30 gün içerisinde İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte İŞKUR’a başvurmaktır. İlk işsizlik ödeneği başvurudan itibaren geçen bir ayın sonunda ödenmektedir. Dikkat edilmesi gereken, İşten Ayrılma Bildirgesi İŞKUR’a başvuracak olan kişinin, geçerli bir sebep olmadığı halde zamanında başvurmasıdır.
Çünkü mağdur kişi önceden tahmin edilemeyen ve alınacak tedbirlere rağmen önüne geçilemeyen, beklenmedik, kendisinin iradesi dışında meydana gelen sebepler dışında herhangi bir nedenle geç başvurmuş ise başvuruda gecikilen süre toplam ödenek süresinden düşülür ve kalan süre kadar işsizlik ödeneği hesaplanır. Yani, geçerli bir sebep olmadan geç başvurulursa, bu süre için ödenek ödenmez.
İşsizlik sigortası, gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı için sosyal devlet olma yolunda ilerleyen ülkelerde bir şarttır. İŞKUR da bu hizmeti sağlayarak çalışanların zor durumda kalmasını önlemesiyle, işlerini kaybeden insanların durumunun biraz daha iyileştirmesine yardımcı olmaya çalışan bir kurumdur.
Aktif işgücü programları
Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.
Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve bu mesleklerde kurs/program düzenlemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır.
Kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan 4.000’e yakın iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş ve meslek danışmanlarının bu hizmeti ile işsizler kendilerine en uygun kurs/programa katılma imkanına sahip olmaktadır.
İŞKUR’un aktif işgücü programları kapsamında temel faaliyetleri
• Mesleki Eğitim Kursları
• Girişimcilik Eğitim Programları
• İşbaşı Eğitim Programları
• Toplum Yararına Programlar
Bunlara ek olarak İŞKUR;
• Çalışanların Mesleki Eğitimi
• Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)
• Özel Politika ve Uygulamalar
• Korumalı İşyerleri Projesi
• Engelli ve Eski Hükümlüye Kendi İşini Kurma Desteği
• Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler
• Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler
• Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri yürütmektedir.
Karşılanan giderler
Düzenlenen faaliyetlere katılanlardan herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da katkı alınmamaktadır. Faaliyetlere ilişkin tüm giderler İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca faaliyetlerden yararlananlara eğitim ya da katılım süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödemeler (günlük 20-25 TL) yapılmaktadır. Toplum Yararına Programlarda ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde olmaktadır.
Belgelendirme
Kurslara katılanlara, öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir. Eğitim alan işsizler, eğitim aldıkları meslek ve açık iş durumuna göre özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedirler.
İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Katılım Belgesi; girişimcilik eğitim programlarına katılanlara ise KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik olarak sağlanan desteklerden yararlanabilme olanağı veren Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

Kaynak: http://iskur.nedir.com/#ixzz3wsRxqm6b

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları