logo

01 Ekim 2018

Kardeşi Hastalanan Memura Refakat İzni Verilir Mi?

Kardeşi ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanan Devlet memuru, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın refakat izni kullanabilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; memura, refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kardeşinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verileceğine ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağı hususunu da düzenlemiştir.
Kardeşten dolayı alınabilecek refakat izni ve süresi
Refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek şekilde ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunan kardeşinden dolayı, talebi üzerine memura refakat izni verilir.
Memurun, usulüne uygun alınmış sağlık kurulu raporuna istinaden, kardeşinden dolayı refakat izni kullanmayı talep etmesi halinde, kurumu tarafından bu iznin verilmesi zorunludur.
Sağlık kurulu raporuna istinaden en çok 3 aya kadar verilecek olan refakat izni, gerekli görülmesi hâlinde aynı koşullarda 3 ay daha uzatılabilir.
Buna göre, aynı kardeşinin aynı hastalığından dolayı memur en çok 6 ay refakat izni kullanabilir. Ancak, aynı kardeşinin başka bir hastalığından dolayı ya da başka bir kardeşinin hastalığından dolayı memurun yeniden refakat izni kullanması da mümkündür.
 
Refakat iznine esas olacak sağlık kurulu raporu nasıl olmalı?
Devlet memuruna kardeşinden dolayı refakat izni verilebilmesi için, kurumuna ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda bazı bilgilerin bulunması gerekir.
Sağlık kurulu raporunda;
-Hastanın ad ve soyadının,
-Refakati gerektiren tıbbî sebeplerin,
-Hastaya refakat edilmediği takdirde hayatî tehlikesinin bulunduğunun,
-Hastaya sürekli ve yakın bakım gerektiğinin,
-Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi bilgisinin,
-Refakatçide özel niteliklerin aranması durumunda, bu niteliklerin
belirtilmesi zorunludur.
Öte yandan, refakat izni alınması için ibraz edilecek sağlık kurulu raporunda, yukarıda sayılan bilgilere ilave bir bilginin yer almasına gerek bulunmadığı gibi, refakat izni talep eden memurun isminin bulunması da gerekmez.
Sağlık kurulu raporunda bulunması gereken zorunlu bilgilerden biri veya bir kaçı yok ise, bu rapora istinaden memura refakat izni verilmez.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları