logo

01 Ekim 2018

KDK Ödemelerini Eksik Yapan Kurumu Şikayet Eden Personeli Haklı Buldu

Mahkeme kararı üzerine kurumları tarafından kendilerine yapılan ödemeden mükerrer kesinti yapılması nedeniyle, eksik ödenen tutarların kurumları tarafından ödenmesinin sağlanması talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuran iki personeli KDK haklı buldu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu emrinde sözleşmeli uzman olarak çalışan şikayetçiler, dil şartını sağlayamadıkları için iş sözleşmelerinin yenilenmemesi işlemine karşı dava açmış ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine görevlerine başlatılmışlardır. Neticede, Mahkeme işlemlerin iptaline, tazmin talebinin kabulüne ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalılara ödenmesi yönünde karar vermiştir.
Şikayetçiler, Mahkeme kararı üzerine davalı idare tarafından hesaplarına eksik para yatırıldığını, bunun nedeninin ise net maaşı üzerinden yeniden yapılan kesintilerden kaynaklandığını ve yapılan bu işlemin mağduriyetlerine yol açtığını iddia ederek, net parasal maaş tutarı üzerinden fazladan hatalı kesilen tutarların kendilerine ödenmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuşlardır.
Kamu Denetçiliği Kurumunun, şikayete ilişkin bilgi, belge, bilirkişi raporları ve dosya kapsamını birlikte ele alması neticesinde, şikayetçilere ödeme yapılırken İdarenin hatalı olarak mükerrer gelir ve damga vergisi kesintisi yaptığı ve bunun hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ve bu durumun şikayetçilerin mağduriyetlerine yol açtığı değerlendirmelerinde bulunularak;
Mükerrer olarak kesilen gelir ve damga vergisi toplamı olan tutarların ilgili şikayetçilere makul sürede ödenmesi için yeni bir işlem tesis etmesi ve ilgililerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na Tavsiyede Bulunulmasına
Karar verdi.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları