logo

01 Ekim 2018

Memur hakları için yeni talepler

Raporu hazırlayan yetkili memur sendikası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, raporda bulunan talepleri hükümete sunduklarını söyledi.

Raporda Yer Alan Talepler

İŞ GÜVENCESİ VURGUSU

Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıldığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedeflerin kesinlikle Hükümet Programı’nda yer almaması gerektiğine vurgu yapılıyor.

KIYAFET VE SENDİKAL ÖZGÜRLÜK GENİŞLETİLMELİ

Kamunun istihdama öncülük yapması, Yeni Anayasanın yapım ve yazımı, kamu görevlilerine grev ve siyaset hakkı talep ediliyor. Kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması konusuna özel vurgu yapılıyor. Kılık-Kıyafet konusunda sınırlama üreten yönetsel düzenlemeler ile fiili uygulamalara son verileceği ve bu kapsamda üniformalı kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağı ile erkeklere yönelik kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması ivedilikle gerçekleştirilecek işler kapsamında olduğu ifade edilmesi isteniyor. Toplu sözleşmenin konu bakımından kapsamının genişletilmesi, kadrolu istihdam ve taşoren uygulamasının sonlandırılması isteniyor.

TERÖR VE PARALEL YAPIYLA MÜCADELE

Vesayet zeminleriyle, devlet içinde kendilerine mahsus egemenlik alanı oluşturma çabasına girişen paralel yapılarla, terörle, terör örgütleriyle, terörü destekleyen yapılarla mücadelenin devamı ile birlikte ötekileştirici devlet suçlamasına malzeme yapılan bütün zeminlerin temizlenmesi, “Çözüm Süreci” başta olmak üzere Alevi ve Roman vatandaşların beklentilerinin karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi Hükumet Programı’nda yer almasına vurgu yapılıyor.

YARGI VE EĞİTİM REFORMU İSTENİYOR

Yargı reformuyla, vesayet dönemi izlerinden arınmak için kapsamlı çalışmaların yapılması, eğitim sisteminde, “Ahlak eğitiminin hem ilk hem de orta öğretimde temel bir referans ve hedef alanı olarak belirleneceği, eğitim sisteminin “insan ve güzel ahlak” arasındaki vazgeçilmez ilişki üzerinden yeniden tesis edileceği vurgusu Hükumet Programı’nda kesin bir şekilde dile getirilmelidir” deniliyor.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ÖNEMLİ TALEPLER

Kitapçıkta, kamuda iş güvenceli istihdam, gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesi, 4/C ve 4/B’lilerin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zammı, ek göstergeler, ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması ve disiplin cezalarının affı gibi taleplere yer verildi. Yalçın daha öncede yeni Hükumetten aşağıdaki beklentilerini sıralamıştı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN GELİR VERGİSİ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Maaş erimelerine neden olan gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirten Yalçın, gelir vergisi nedeniyle oluşan kaybın kamu işvereni tarafından telafi edilmesi yöntemlerinden birisi kullanılmak suretiyle giderileceği hususunun mutlaka Hükümet Programı’nda ifade edilmesi gerektiğini kaydetti.

4/C VE 4/B’Lİ PERSONEL KADROYA ALINMALI

Yalçın, talepleri arasında 4/C ve 4/B kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, yürüttükleri görevler itibariyle kamu görevlileriyle aynı işleri gören kamu işçilerinin durumuna da dikkat çekti. Bu konuda 3’üncü Dönem Toplu Sözleşme’de varılan uzlaşmanın kısa sürede hayata geçirileceği hususunun hükümet programına alınmasını vurgulayan Yalçın, bunun yanında kamu hizmetlerinde vekil, usta öğretici, ek ders ücreti karşılığı gibi isim ve yöntemlerle hizmet sunanların kadroya geçirilmesinin önemini aktardı. Bu yöntemlere son verilerek sadece kadrolu istihdama dayalı personel sistemi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

FİİLİ HİZMET ZAMMI BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI

Fiili hizmet zammından yararlanan kamu görevlilerinin kapsamının artırılmasına dönük çalışmanın ivedilikle başlatılması konusuna da talepleri arasında yer veren Yalçın, en kısa sürede yasal düzenlemenin yapılarak, fiili hizmet zammı beklentilerinin karşılanmasını dile getirdi. Yalçın, bunun yanında bir de ek göstergelerin arttırılması noktasında beklenti içerisinde bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılmasına, işçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında, emekli aylığı ve ikramiyesinde değerlendirilmesine dönük çalışmaların başlamasının önemli olduğunu söyledi.

EK ÖDEMELER EMEKLİ MAAŞINA YANSITILMALI

Yalçın aktardığı talepler arasında kamu görevlilerinin hemen hemen bütününde maaş ve ücretlerin azımsanmayacak tutarını oluşturan ek ödemenin, emekli maaşının hesaplanmasında dikkate alınacağı konusunun hükümet programında mutlakta yer alması gerektiğini belirtti.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları