logo

01 Ekim 2018

Memura Resmi Araç ve Gereçleri Kullanmaktan Dolayı Hangi Cezalar Verilir?

Devlet memurları, görevleriyle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin kullanımı nedeniyle bazen çeşitli yaptırımlara muhatap olabilmektedirler.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, görevleriyle ilgili resmi belge araç ve gereçlerin memurlar tarafından yetki verilen mahaller dışına çıkarılmasını ve özel işlerinde kullanılmasını yasaklarken, buna aykırı hareket edenlere de disiplin cezası verilmesine hükmetmiştir.
Öte yandan, görevleri icabı Devlet memurlarına teslim edilen resmi belge, araç ve gereçlerin, görevi sona eren memurlar tarafından iade edilmesini de zorunlu tutan 657 sayılı Kanun, bu zorunluluğun ilgili memurun mirasçıları için de geçerli olacağını belirtmiştir.
 
Devlet Memurları Kanununun konuya ilişkin düzenlemelerine göre;
-Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA CEZASI verilir.
-Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranan memura KINAMA CEZASI verilir.
-Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybeden memura KINAMA CEZASI verilir.
-Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri kasıtlı olarak korumayan, bakımını yapmayan veya hor kullanan memura AYLIKTAN KESME CEZASI verilir.
-Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanan memura AYLIKTAN KESME CEZASI verilir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları