logo

01 Ekim 2018

Memurlara Ödenen Konaklama Ücretinin Kısmen İptali İsteniyor

 Memurlara çeşitli nedenlerden dolayı gönderildikleri yerlerde ödenen konaklamaücretinin sadece 10 gün için ödenmesini öngören düzenlemenin iptali için mahkemeye başvuruldu.

Memuriyet mahalli dışına çeşitli sebeplerle gönderildikleri için kendilerine gündelik ödenenlere, konaklama bedelinin her defasında sadece 10 gün için ödenmesini öngören düzenlemenin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.
Açılan bir davada, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/d maddesinde yer alan “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin istemi, Anayasa Mahkemesinin 25 Kasım 2015 tarihli toplantısında Esastan karara bağlanacak.
Harcırah Kanununun 33/d maddesi
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/d maddesinde; “d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu düzenlemeye göre, kendilerine gündelik ödenecek şekilde görevlendirilen personelin yurt içinde en çok 10 güne kadar olan konaklama bedellerinin gündelikleri kadar olan kısmının tamamı ödenebilmektedir. 0 günden fazla görevlendirilen personel ise, 10 günü aşan süreler için konaklama bedelini kendisi karşılamak zorunda kalmaktadır.
Öte yandan teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip personelin bu kapsamdaki görevlendirmelerinde ise 10 günlük sınırlama uygulanmamakta ve görevli olunan günlerin tamamı için konaklama bedeli karşılanmaktadır.
Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse ne olur?
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/d maddesinde yer alan “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda, memuriyet mahalli dışına çeşitli sebeplerle gönderildikleri için kendilerine geçici görev gündeliği ödenenlere, her görevlendirmede süre sınırlaması olmadan konaklama bedellerinin gündelikleri kadar olan kısmının ödenmesi sağlanmış olacak.
İptal kararı verilmesi durumunda, kendilerine gündelik ödenen personel arasında, konaklama bedellerinin karşılanmasında süre sınırlaması bakımında söz konusu olan eşitsizlik kalkmış olacak.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları