logo

26 Eylül 2018

Memurlara Verilecek 1 Derece Şubatta Maaşlarına Yansıyacak

Devlet memurlarına verilecek olan ilave 1 derece’nin maaşlarına ne zaman yansıyacağı konusunda toplu sözleşmede yer alan hüküm şu şekildedir;

“İlave derece verilmesi

Madde 28- (1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.”

Yani yukarıdaki hükümdende anlaşılacağı üzere devlet memurlarına verilecek olan ilave 1 derece Şubat ayında maaşlarına yansıyacaktır.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları