logo

01 Ekim 2018

Memurları Merkez-Taşra Olarak Ayırmak Ne Gibi Eşitsizliklere Neden Olur?

Görev yaptıkları kurumlarda merkez veya taşra teşkilatı personeli gibi ayrıma tabi tutulan Devlet memurları, özlük haklarının teşkilatlar itibariyle farklı belirlendiği durumlarda, eşitsizliklerle karşılaşabilmektedirler.
Özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin Devlet memurlarının görev yaptıkları yere göre belirlendiği çeşitli durumlar var olmakla birlikte, bu yazımızda merkez ve tara teşkilatında görev yapma durumlarına göre kariyer meslek personeli arasında görülen özlük hakkı farklılıklarına değineceğiz.
Kariyer meslek personelinin teşkilattan kaynaklı özlük hakkı farkları
Aynı kurumda, mesleğe özel bir yarışma sınavı ile Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı veya Denetmen Yardımcısı olarak girip, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek ilgili Müfettiş, Uzman veya Denetmen kadrolarına atanan personel arasında, merkez veya taşra personeli sayılma durumlarına göre bazı özlük hakkı farklılıkları söz konusudur.
-Ek göstergeleri
Merkez teşkilatı personeli sayılan kariyer meslek personelinin (mali hizmetler uzmanı hariç) ek göstergesi, taşra teşkilatı personeli sayılan kariyer meslek personeline göre yüksek belirlenmiştir.
Merkez teşkilatında sayılanlar 1 inci derece kadroda 3600 ek göstergeden yararlanabilirken, taşra teşkilatında sayılanlar (Maarif Müfettişleri hariç) hakkında 1 inci derece kadroda 2200 ek gösterge uygulanmaktadır. Maarif Müfettişleri için 1 inci derecede 3600 ek gösterge belirlenmiştir.
-Makam ve görev tazminatı
Kariyer meslek personelinden, merkez teşkilatı personeli sayılanlar (mali hizmetler uzmanı hariç) için 1 derecede 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmişken, taşra teşkilatı personeli sayılanların bu tazminatlardan yararlanması mümkün olamamaktadır.
-Maaş sistemleri
Kariyer meslek personelinden, merkez teşkilatı personeli sayılanların aylık maaşları “ücret göstergesi ve tazminat göstergesi” rakamlarına göre belirlenirken, taşra teşkilatı personeli sayılanların aylık maaşları ise “gösterge, ek gösterge, taban aylık, ek ödeme, zam ve tazminatlar” esas alınarak ödenmektedir.
Mali hizmetler uzmanlarından merkez teşkilatı personeli sayılanların aylık maaşları, merkez teşkilatı personeli sayılan diğer kariyer meslek personeli ile aynı sisteme göre ödenmesine rağmen, haklarında belirlenen gösterge rakamlarının daha düşük olması nedeniyle, aynı miktarda maaş almamaktadırlar.
-Zam (yan ödeme) ve tazminatlar
Kariyer meslek personelinden, merkez teşkilatı personeli sayılanların aylık maaşları hesaplanırken zam ve tazminatlar hesaplamaya dahil edilmemektedir. Öte yandan, 15.1.2012 tarihinden sonra bu mesleklere girenlerin (mali hizmetler uzmanı hariç) sosyal güvenlik kesintileri hesaplanırken, aynı derecelerdeki her unvan için aynı oranda tazminat oranı kullanılmaktadır.
Kariyer meslek personelinden, taşra teşkilatı personeli sayılanların aylık maaşları hesaplanırken, haklarında unvan ve dereceler itibariyle belirlenmiş zam ve tazminatlar kullanılmaktadır. Bu personel hakkında uygulanan tazminat oranları 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak eşit derecelerde aynı düzeye getirilirken, yan ödemeler ise unvanlara göre farklı olabilmektedir.
Merkez-taşra diye ayrılan kariyer meslek personeline bazı kurumsal örnekler
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları