logo

26 Eylül 2018

Memurların İzin Süreleri Değişti!!!

Daha önce doğum nedeniyle aylıksız izin süresi kullanan memurlar artık derece ve kademe terfilerine sayılacak.

Devlet Memurlarının, doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecektir. Devlet Memurlarına, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte memur, aylıksız izinli süresini borçlansa bile kıdem aylığını, kazanılmış hak aylığını olumlu derecede etkileyecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce aylıksız izinden yararlanan memurlar bu kanundan yararlanamayacaklar. Bu değişiklik öncesinde aylıksız izinli süreleri derece ve kademe ilerlemelerinde sayılmayanların bu sürelerinin sayılması eşitlik açısından uygun olacağı düşünülüyor.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları