logo

01 Ekim 2018

Memurun Atandığı Torba Kadro Derecesi Geri Alınır Mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümlerine göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın memurların atanması mümkün olabilmektedir.

 

Bu uygulama (torba kadro), atama yapılan kadronun tüm haklarından ilgililerin yararlanmasına imkan verirken, hizmet süresi az olan memurların yönetim kademelerine daha erken gelmelerini de sağlamaktadır. Ancak bu şekilde yapılan atamaların kazanılmış hak oluşturmaması nedeniyle, ilgililerin daha sonra görevden alınarak alt derecelere (kazanılmış hak aylık derecelerine aşağı olmamak kaydıyla) atandığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

 

68/B maddesi uyarınca üst derecelere atanmış olan Devlet memurları, sonrasında daha alt derecelere atandıklarında, alt dereceye atanma işlemini dava konusu edebilmektedirler. İdari yargı yerlerinin konuya ilişkin verdikleri bazı kararlarda ise, 68/B hükmüne göre atanan memurların bu kadrolardan alınarak daha alt dereceli kadrolara atanmasında, memurların hizmetinde başarısızlığının veya uyumsuzluğunun bulunması ya da kamu yararının olması gibi nedenlerin varlığının gerektiği belirtilmiştir.

 

Torba kadroya (68/B)atanma kazanılmış hak olur mu?

 

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükümlerine bakıldığında;

 

-Bu uygulama ile atanan memurların, atandıkları kadrolarda geçirecekleri sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacağının,

 

-Memurun, atandığı kadronun aylık (ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanacağının,

 

-Atandıkları kadro aylıklarının, başka görevlere atanma halinde memur için kazanılmış hak sayılmayacağının

 

açıkça düzenlenmiş olduğu görülmektedir.

 

Bu itibarla, torba kadro uygulaması kapsamında kazanılmış hak aylık seviyesinin üzerindeki derecelere atanmış olan memurun, sonradan daha alt derecelere (kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmayan) atanmasın engel bir hususun mevzuatta yer almadığı söylenebilir.

 

Hal böyle iken, amirlerinin takdiriyle atandığı ve kendisi için kazanılmış hak oluşturmayan torba kadro derecesinden alınarak daha alt derecelere atanan memur hakkında, idari yargı yerlerince farklı değerlendirmelerde bulunulması ve memur lehine karar verilmesi de mümkün olabilir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları