logo

12 Ocak 2016

öğretmenlerin yeşil pasaport alma şartları

öğretmenlerin yeşil pasaport alma şartları
6495 sayılı Torba Kanunla sözleşmeli iken kadroya geçtim. Yaklaşık 6 yıllık sözleşmeli sürem ve 3 yıllık aynı kurumda işçilik sürem var.
İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz gerekli çalışmalara başladı ve 5-1 maaş derecesinden şimdilik maaş alıyorum. Henüz işçilikteki sürelerimiz değerlendirilmedi. Yedek subaylık, yüksek lisans ve 4 yıllık teknik lise kriterlerim göze alındı. İşçilikteki sürelerimde sayılırsa 4-1 maaş derecesine düşeceğim.
1. sorum; Ben bulunmuş olduğum mimar kadrosunda 3. dereceye atandım. Yeşil pasaporta başvurma hakkım var mıdır? İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz yok demekte.
2. sorum, Yıllık iznimin bu yıl sadece 5 gününü kullandım. Kalan günlerini İnsan Kaynakları Müdürü
Siz yeni memursunuz deyip vermemekte bu iznimi veremez mi? Üstelik Yedek subaylık dâhil 10 yılın üzerinde kamuda çalışmam olmakta
(Eğitim dönemi dâhil 16 ay askerlik) yani benim 30 günlük yıllık izin hakkım yok mu?
3. sorum, Eğer yıllık iznimi verirlerse ben bu iznimi seneye aktarabilir miyim?
Not: 15 Eylül 2013 itibarı ile geçişimiz yapıldı.
28 Haziran 2004 işe başlangıç, 07 Temmuz 2007 sözleşmeliye geçiş, 2002 Mart-2003 Temmuz askerlik dönemi.
Saygılarımla

Cevap
15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar başlıklı 12 nci maddesinin A bendinde Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar 5 çeşit olarak düzenlenmiştir. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise “Hususi damgalı pasaportlar;
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,
-Eski bakanlar,
-1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine “Yeşil Pasaport” verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Yeşil pasaport alabilmek için torba kadro bile olsa 1, 2 ve 3 üncü dereceli memur kadrolarında çalışan memurlara ve bu dereceli kadrolardan emekli olan memurlara verilmektedir.
2-Atandığınız kadronun derecesi 1, 2 ve 3 olması halinde yeşil pasaport (hususi damgalı) almanız mümkün bulunmaktadır.
3-Yıllık izin kullanmada statüsüne bakılmaksızın (memur, sözleşmeli, işçi ve geçici personel)kamu kurumlarında çalışılan süreler ile ve askerlik süresi göz önüne alınarak yıllık izin kullanmanız mümkündür.
Konuya ilişkin ayrıntılı cevap daha önce yayımlanmış bulunmaktadır.

Kadroya geçen sözleşmeli ne zaman yıllık izin kullanabilir?

4-27/06/2004 çalışmaya başlayan askerlik dahil ara vermeden çalışan kişinin 27/10/2013 (hiç boşluk olmadığı kabul edilirse )tarihi itibariyle toplam çalışma süresi 9 yıl 5 ay eder. Bu sebeple 30 günlük yıllık izin hakkı doğmamıştır.
5- 2013 yılı izninizi kullanmamış olmanız ve yılsonuna kadarda kullanmamış olmanız halinde kullanmadığınız yıllık izninizi 2014 yılında kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Etiketler:
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları