logo

01 Ekim 2018

SGK 110 Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu 26 Mayıs 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre 110 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu bu alınacak 110 sözleşmeli personel hakkında bir duyuru yaptı . İşte Ayrıntılar..

Sosyal Güvenlik Kurumu 26 Mayıs 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre 110 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu bu alınacak 110 sözleşmeli personel hakkında bir duyuru yaptı . İşte Ayrıntılar..

Sosyal Güvenlik Kurumu 04 Haziran 2016 tarihli yaptığı duyurusuna göre. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Sağlık Bakanlığınca 26 Mayıs 2016 tarihlinde yapılan Kura sonucu Kurumda Sözleşmeli olarak çalışacak eczacılar hakkında yapılacak işlemler hakkında bir duyuru yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 26/05/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yapılan kura ile belirlenen ve ekli listede adı-soyadı belirtilen 440 aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 110 sözleşmeli eczacı alınacağını belirti.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

  • Sağlık Açısından görevini devamlı yapmasına herhangi bir engeli bulunmayan adaylar,
  • 657 Sayılı Devlet memurları kanun 48. maddesindeki şartları taşıyanlar
  • Sosyal Güvenlik kurumundan veya yaşlı aylığı almıyor olanlar,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

ÜCRET:

Ücretler, Sözleşme ücreti olarak 2.778 TL ve Ek Ödeme olarak 1.012,51 TL olarak belirlenmiş ve adayların alacakları ücretler toplamda 3.790,51 TL olarak belirtilmiştir. Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme tutarından ise damga vergisi tahsil edilmektedir.

İlanın tam metninde belirtilen tablodaki adaylar, Ad Soyad sözlü sınav tarihleri ve saatleri belirlenmiş olup bu tarih ve saatlere göre listede adı belirtilmiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğünde sınava tabii tutulacaktır. Sınava katılan adayların yanında mutlaka Fotoğrafı geçerli kimlik belgesi yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sözlü sınavda mesleki bilgiler ile genel sağlık sigortası mevzuatlarına ilişkin sorular sorulabilir. Sınav 100 üzerinden tutulacak olup 70 puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. 70 ve altında puan alan adaylar isere yedek listesinde yer almayacaktır. Ayrıca Sınav Ankara’da yapılacağı için Ankara dışından gelen adaylar herhangi bir seyehat ücreti ödenmeyecektir.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları