logo

01 Ekim 2018

Silinen Cezalar Memurun Yakasını Bırakmıyor

Devlet memurlarının aldığı disiplin cezaları aradan yıllar geçse bile memurların karşısına tekrar çıkıyor.

Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından bazıları 5 yıl sonra özlük dosyalarından silinmesine rağmen, silinmiş olan bu cezalar bazen memuru olumsuz etkilemeye devam edebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurlara verilen disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler ilgililerin özlük dosyasında tutulmakta; özlük dosyalarına işlenen uyarma ve kınama cezaları, cezanın uygulanmasından itibaren 5 sene geçtikten sonra bu dosyadan silinebilmektedir. Ancak, özlük dosyasından silindiği için varlığından söz etme imkanı kalmayan bu disiplin cezaları, memuru çeşitli şekillerde etkilemeye devam edebilmektedir.
 
Disiplin cezasının kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine etkisi
657 sayılı Kanun;
-Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memura bir kademe verilmesine,
-Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurun; öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olması durumunda kazanılmış hak aylığının bir üst dereceye yükseltilmesine
hükmetmiştir. 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeler, izleyen 2019 yılına kadar karma (sicil notu olan yıllar için sicil notu ve diğer yıllar için de disiplin cezası almama) şekilde uygulama imkanı bulurken, 2019 yılı ve sonrasında ise 8 yıl süreyle disiplin cezası almamış olma şartı aranarak uygulanacak.
Silinmiş disiplin cezası memura olumsuz etkisi
657 sayılı Kanun, uyarma veya kınama cezası alan memurun bu cezasının 5 yıl geçtikten sonra özlük dosyasından silineceğine hükmederken, son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olan memura bazı haklardan yararlanma imkanı da getirmiştir. Ancak, Kanunun bu düzenlemeleri arasında çelişki olduğu görülmektedir.
Şöyle ki;
-Son 8 yıl içerisinde uyarma veya kınama cezası almış olan bir memur ilave kademe ilerlemesi yapma veya azami yükselebileceği derecenin üzerine yükselme imkanından yararlanamayacaktır.
-Memurun 6, 7 veya 8 yıl önce almış olduğu bir uyarma veya kınama cezası özlük dosyasında (5 yıl geçtikten sonra silinebildiğinden) bulunmayacaktır.
-Özlük dosyasından silinmiş olan ve varlığından artık söz edilemeyecek olan bir disiplin cezası, (son 8 yıl içerisinde alınmış olduğu gerekçesiyle) memurun yukarıda belirtilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamalarından yararlanmasını engelleyecektir.
-Özlük dosyasında yer almayan bir disiplin cezası nedeniyle memur bazı haklardan yararlanamayacak ve adeta ikinci defa cezalandırılmış olacaktır.
Düzenlemelerdeki çelişki henüz sorun oluşturmadı
Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesine ilişkin süreler ile son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak kuralı arasındaki çelişki uygulamada henüz sorun oluşturmadı.
Çelişki ve yaratacağı sorunlar ilk olarak ancak 2016 yılında görülebilir. 2016 yılında ilave kademe ilerlemesi yapma veya azami yükselebileceği derecenin üzerine yükselebilme durumu olacak bir memur, 2011 yılında uyarma veya kınama cezası almış ise ve bu cezası 5 yıl dolduktan sonra (2016 yılında) özlük dosyasında silinmiş olsa bile 2016 yılında ilave kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamalarından yararlanamayacaktır.
Bu nedenle, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin düzenlemelerde aranan son 8 yılda disiplin cezası almamış olma şartının her disiplin cezası için aynı olmasının mağduriyet ve hak kayıpları yaratacağının anlaşılmasıyla, bu düzenlemelerde gerekli değişikliklere gidileceğini düşünmekteyiz.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları