logo

26 Eylül 2018

Teknik Hizmetlerde Hangi Personel İlave 1 Derece Alır?

Memurların sahip oldukları hak ve kuralları kapsamakta olan 657 sayılı devlet memurları kanununda teknik hizmetlerde görev yapmakta olan memurlara da ilave 1 derece verilebilmektedir. Fakat bu durumdan her memur faydalanamamaktadır.

Öğrenim durumlarına göre verilen 1 derece devlet memuriyetindekilerin yanında teknik hizmetler sınıfında görev alanlara da verilebilmektedir.Almış oldukları eğitime bakılarak hangi teknik hizmet sınıfında olursa olsun bazılarına ilave 1 derece verilebiliyorken bazıpersonellere verilmemektedir.

Fakat bazı durumlarda ilave 1 dereceden yararlanamayan teknik personellerde vardır.Bu yazımızda sadece teknik personellerden bahsedeceğiz.

Hangi Memurlar Bulunduğu Hizmet Sınıfı Gözetilmeksizin İlave 1 Derece Alabilir?

Konu ile ilgili 657 sayılı devlet memurları kanunu şöyle demektedir;

-Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar,
-Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları,
-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları,
-Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunlarından yalnızca öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar denilmektedir.

Hangi Memurlar Teknik Hizmetler Sınıfında Bulunması Şartı İle İlave 1 Derece Alır?

Yine konu ile ilgili 657 sayılı devlet memurları kanununda şu maddeler yer almaktadır;

-Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri,
-Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı,
-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları,
-Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlardan yalnızca öğrenimlerine göre tespit edilenler giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar denilmektedir.

Peki Hangi Memurlar Teknik Hizmetler Sınıfında Bulunduğu Halde İlave 1 Derece Alamamaktadır?

Bu durum ile ilgili olarak yine 657 sayılı devlet memurları kanununda şunlara yer verilmiştir;

-Çözümleyici, Programcı ve Grafiker unvanlı kadroda görev yapanlar, 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesinde belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaları halinde ilave 1 derece alabilmektedirler.
-Ekonomist unvanlı kadroda görev yapanlar, 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesinde sayılan “matematiksel iktisat (ekonometri)” bölümü mezunu olmaları halinde ilave 1 derece alabilmektedirler.
-Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapanlar, eğitimleri itibariyle 657 sayılı Kanunun 36/A/4 maddesi kapsamında “teknik bilimler lisansiyerleri” sayılmamakta ve bu nedenle de ilave 1 dereceden yararlandırılmamaktadırlar denilmiştir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları