logo

01 Ekim 2018

Teknisyenler İşletme Bölümünü Bitirdiğinde Özlük Haklarında Bir Değişim Olur Mu?

Lise dengi teknik öğrenim mezunu olarak Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki Teknisyen unvanlı kadrolarda görev alan Devlet memurlarından bazıları, memuriyetleri sırasında 4 yıl süreli yükseköğrenim kurumlarının İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi gibi bölümlerine devam edebilmekte ve buralardan mezun olabilmektedirler.
Teknisyen unvanlı kadroda görev yaparken 4 yıl süreli İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerin birinden mezun olmak, ilgili memurların özlük haklarında bazı değişiklikler yaratabilmektedir.
Memuriyete giriş ve ulaşılabilecek seviyesi bakımından
657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre;
-Lise dengi teknik öğrenimi bitirenlerin Devlet memuriyetine giriş derece/kademesi 12/2’dir. Öte yandan, en çok 3/8’e kadar yükselebilen teknik lise mezunu memurlar, eğitim seviyeleri itibariyle yükselebilecekleri derecelerin üzerine yükselmeye imkan veren hükümlerden yararlanarak 2/6’ya kadar yükselebilmektedirler.
-4 yıl süreli yükseköğrenim kurumlarının işletme, kamu yönetimi ve maliye gibi bölümlerinden mezun olanların Devlet memuriyetine giriş derece/kademesi 9/1’dir. Yükseköğrenim mezunu memurlar ¼’e kadar yükselebilmektedirler.
Bu belirlemelere göre, lise dengi teknik öğrenim mezunu Tekniker 4 yıl süreli İşletme bölümünü bitirdiğinde, memuriyet başlangıç seviyesi 9/1 olacak şekilde hakkında intibak işlemi yapılacak ve emsalini geçmemek üzere yeni derece/kademesi belirlenecektir. Ayrıca, ¼’e kadar ilerlemesi mümkün olacak
Ek gösterge bakımından
Yan ödemeler bakımından
TH Sınıfı kapsamındaki Teknisyen unvanlı personelin yan ödeme toplamı; 5 yıla kadar hizmeti olanlar için 950 puan, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için ise 1050 puandır.
Tekniker kadrosunda görev yapanların, İşletme lisans eğitimini tamamlamaları durumunda yan ödeme puanlarında herhangi bir değişiklik olmaz.
Özel hizmet tazminatı bakımından
TH Sınıfı kapsamındaki Teknisyen unvanlı personelin özel hizmet tazminatı oranı; 1-5 derecelerden aylık alanlar için %64, diğer derecelerden aylık alanlar için ise %61’dir.
Tekniker kadrosunda görev yapanların, İşletme lisans eğitimini tamamlamaları durumunda özel hizmet tazminatı oranlarında herhangi bir değişiklik olmaz.
Ek ödemeler bakımından
TH Sınıfı kapsamındaki Teknisyen unvanlı personelin ek ödeme oranı; 1-2 derecelerden aylık alanlar için %110, 3-4 derecelerden aylık alanlar için %100, 5-7 derecelerden aylık alanlar için %90, diğer derecelerden aylık alanlar için ise %85’dir.
Tekniker kadrosunda görev yapanların, İşletme lisans eğitimini tamamlamaları durumunda ek ödeme oranlarında herhangi bir değişiklik olmaz.
İlerleme ve yükselme bakımından
Tekniker kadrosunda görev yapanlar, İşletme lisans mezunu olduklarında mali haklarında (ilk dört derecede ek göstergeden kaynaklı değişiklikler dışında) belirgin değişiklikler olmamakla birlikte;
-Aylık bakımından ¼’e kadar yükselebilme,
-Derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın ilk dört derecelerdeki kadroya atanabilme(torba kadro),
-Yönetici kadrolarına atanabilme,
-Görevde yükselme uygulamalarında lise mezunlarına göre avantaj sağlama
imkanlarına kavuşmaktadırlar.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları