logo

01 Ekim 2018

Toplu Sözleşme İkramiyesinde 6 TL Artış Olacak

Toplu sözleşme ikramiyesi
Toplu sözleşme ikramiyesinin kimlere ne zaman ödeneceği ile miktarının ne kadar olacağı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir.
Bu düzenlemede; kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ve bu ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaması öngörülmüştür.
KHK gereği üç ayda bir ödenen 45 TL, Toplu Sözleşme hükümlerine istinaden 2015 yılında 60 TL olarak ödenmekteydi.
Ancak, bu yıl imzalanan Toplu Sözleşmede; KHK’da 45 TL olan ve 2015 yılında 60 TL şeklinde ödenen ikramiyenin, 2016 ve 2017 yıllarında “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” ödenmesi kararlaştırıldı.
 
2016 yılının ilk altı ayında toplu sözleşme ikramiyesi
Toplu sözleşme ikramiyesinden, kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilenler yararlanacak.
2016 yılının ilk 6 aylık döneminde, ilgili kamu görevlilerine ocak ve nisan aylarında aylık maaşlarıyla birlikte ve kapsamdaki personelin tamamına aynı miktarda olmak üzere toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak uygulanacak aylık katsayısının 750 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden damga vergisi kesilmek suretiyle belirlenecek tutar, 3 aylık toplu sözleşme ikramiyesi olarak ödenecek.
1 Ocak itibariyle uygulanacak aylık katsayısı belirlenmiş olmakla birlikte, 2015 yıl sonu enflasyon oranının %7,90’ın üzerinde çıkması durumunda, katsayılar enflasyon farkı oranında artırılacak.
Buna göre;
-2015 yılında üçer aylık dönemlerde net “59,54” TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, 6 TL artşla 2016 yılının Ocak ve Nisan aylarında net “65,55 TL” şeklinde ödenecek.
-2015 yılsonu enflasyon farkından kaynaklı ilave maaş zammı yapılması durumunda, toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı da artacak.
-1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle geçerli olacak aylık katsayısına göre, Temmuz ve Ekim aylarında ödenecek toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı belirlenmiş olacak. (Enflasyon farkı zamları dikkate alınmadığında, söz konusu aylarda ödenecek ikramiyenin net miktarı 68,83 TL olacak)
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları