logo

01 Ekim 2018

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Memur Personel Alımı 2016

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu memur personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesindeki çalışan memur ihtiyacı için duyuru yaptı İşte Ayrıntılar..

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu memur personel alımı gerçekleştiriyor. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesindeki çalışan memur ihtiyacı için duyuru yaptı İşte Ayrıntılar..

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yapmış olduğu duyurusuna göre Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi adı altında bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak adına tam zamanlı veya yarım zamanlı Satın alma danışmanı alacak.  Başvuruda bulunacak olan adaylar en geç 27 Temmuz 2016 tarihine kadar başvurularını saat 18:00 a kadar aşağıda verilen adrese elden veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunana kişilerin yanlış beyanda bulunmaları adayları bağlamakta olup bu sebeple beyanların doğru bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; adaylar arasında 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar var ise; başvurularından 6 ay önce memuriyetle ilişiklerinin kesilmiş olması gerekmektedir. Memuriyetle ilişiği olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru için gerekli orijinal belgeler, adayların işe kabul edilmeleri kesinleştikten sonra sözleşme aşamasında kendilerinden istenilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan sadece kısa listeye kalanlara e-posta yoluyla geri bildirim yapılacaktır.

Not: Ekteki CV formatında doldurulmayan ve ilgili pozisyonun ihale numarası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru  Adresi: 
Posta Adresi:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak
No: 4              06520 Balgat / ANKARA
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları