logo

01 Ekim 2018

Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi

Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.
Bugün yürürlüğe giren değişikliklere göre;
*Danıştay’da, unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar arasında “istatistikçi” kadroları da yer alacak.
*Unvan değişikliği suretiyle “istatistikçi” kadrolarına atanacaklarda; fakülte veya yüksekokulların istatistik bölümlerinden mezun olmak ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartları aranacak.
DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/12/2014 tarihli ve 29197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “Mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İstatistikçi,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İstatistikçi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları