logo

01 Ekim 2018

Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısında Neler Değişecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısını, TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Ancak TBMM’nin 2015 Haziran seçimleri nedeniyle bu tasarı TBMM’de yasalaşma süreci tamamlanamadı.  01.Kasım 2015 seçimleri sonrasında TBMM’nin gündemine gelecek konulardan biri de “Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı”
Peki bu tasarıda ne var ne yok? ne değişecek? işte  
Sosyal Güvenlik, İş Hukuku  BaşUzmanı İsa KARAKAŞ’ın  değerlendirmesi
Tasarıyla, Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu oluşturuluyor.
Kurul,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Bakanlık Yabancı  İstihdamı Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdüründen oluşacak.
Kurul, yabancı istihdamına ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve  uygulamaları  izlemek, Türkiye’nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun politika önerilerini Bakanlığa bildirmekle görevli olacak.
Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündem ile yılda en az 2 kez toplanacak. Kurul kararları, yabancı istihdam politikası esaslarının ve Göç Politikaları Kuruluna önerilmek üzere Türkiye’nin yabancı işgücü ihtiyacının belirlenmesinde Bakanlıkça dikkate alınacak.
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancı  İstihdam  Politikası   Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak yabancı istihdamına ilişkin politika belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya yetkili olacak.
Yabancı istihdam politikası; Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve ekonomik dönemsel değişiklikler, kalkınma planları ve programları, yabancının uyruğunda bulunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel  ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak belirlenecek.
Bakanlık, yabancı istihdam politikasının belirlenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının görüşlerini alacak. Bakanlık, yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve yabancı istihdamının etkilerini izlemek üzere Yabancı İstihdamı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi kuracak. Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hususlar saklı kalmak üzere; yabancılara, yabancı istihdamı ihtiyacına ve bu kanun kapsamındaki diğer hususlara  ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge talep edebilecek.
 Çalışma İzni ve Muafiyetler  nasıl olacak?: 
Sözkonusu  Kanun tasarısının mevcut haliyle yasalaşması halinde bu kanun  kapsamında yer  alan  yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olacak. Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya  uluslararası  sözleşmelerde  çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen  yabancılar, bu kanuna  göre çalışma izni almadan çalışabilecek veya çalıştırılabilecek.

Bu maddenin gerekçesinde, “6458 sayılı Kanun uyarınca mülteci ya da ikincil koruma statüsü sahibi yabancıların, çalışma izni almasına gerek olmadan sahip oldukları kimlikler ile çalışabilecekleri düzenlendiğinden, Kanuna göre çalışma izni alma yükümlülükleri bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler çalışma  izni olmadan çalışabilecek.

Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları