logo

01 Ekim 2018

Yasal İznini Kullanmakta Olan Memur Görevde Yükselme Sınavına Girebilir Mi?

Yıllık izin, sağlık izni, hastalık izni, refakat izni, mazeret izni veya aylıksız izin kullanmakta olan Devlet memuru, izinli olduğu süre içerisinde; kurumu tarafından açılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir, sınava girebilir ve atanabilecek düzeyde başarılı olması durumunda ataması yapılır.
Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları da belirleyen “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”; aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına katılabileceklerini hükme bağlamıştır.
Görevde yükselme sınavına başvuru ve sınava katılma
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
Sınav duyurusunda belirtilen şartları taşımakla birlikte, başvuru tarihinde; yıllık izin, sağlık izni, hastalık izni, refakat izni, mazeret izni veya aylıksız izin kullanmakta olan personel de sınava başvuru yapabilecektir.
Öte yandan, görevde yükselme sınavının yapıldığı tarihte yasal izinlerini kullanmakta olan personel de bu sınava katılabilecektir.
Atama ve göreve başlama
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınmaktadır.
Atamaları yapıldığı halde geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde göreve başlanmaması sebebiyle boş kalan kadrolara, altı aylık süreyi aşmamak üzere yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılması da mümkündür.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, yasal izinlerini kullanan memurlara atama konusundaki işlemlerin tebliğ edilebileceği ve ilgililerin göreve başlama sürelerinin izin bitiminden itibaren başlayacağı belirtilmiştir.
Bu itibarla, yasal izinlerini kullandığı için süresi içerisinde göreve başlayamayan (izin bitiminde yeni görevine başlayacak olan) personelin atanmış olduğu kadroya, süresinde görevine başlamadığı gerekçesiyle yedeklerden atama yapılmaz. Yasal izin bitiminde süresi içinde göreve başlamayanların olması halinde ise yerlerine yedeklerden başarı sırasına göre (6 aylık süre geçmemiş ise) atama yapılabilecektir.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları