logo

01 Ekim 2018

YHS Personelinin Sorunlarına Niçin Değinilmiyor?

Bu yıl imzalanan toplu sözleşme ve seçimler öncesi siyasi partilerin vaatleri ile Hükümet tarafından açıklanan acil eylem planı içerisinde kamu çalışanlarına ilişkin çeşitli hususlar yer alırken, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline ilişkin sorunlardan ise neredeyse hiç söz edilmedi.
Devlet memuru statüsünde çeşitli unvanlarda görev yapan ve sayıları yaklaşık 180.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin özlük hakları konusunda ciddi sorunlar olmasına rağmen, bu sorunların çözüme kavuşturulması bir yana gündeme bile getirilmiyor.
Öte yandan, memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan 2005 yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metninde yer alan; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması,” şeklindeki kararı, Hükümetin verdiği bir söz olarak algılayanYHS personeli, sözün tutulmaması nedeniyle de hayal kırıklığı yaşıyor.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, sınıf değişikliği beklentisinin yanı sıra; ek göstergelerinin olmamasından, ek ödeme ve özel hizmet tazminatı oranlarının düşük olmasından ve başka hizmet sınıflarına ait işleri yapmak zorunda bırakılmaktan da yakınıyorlar.
YHS personelinin çözüm bekleyip de gündeme gelmeyen sorunlarından bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz.
Hizmet sınıfı
Kamu kurumlarının yardımcı hizmet niteliğindeki işlerinin tamamına yakınının hizmet alımı yoluyla gördürülmekte ve kurumlar da uygulamada YHS personeline diğer hizmet sınıflarına (GİH, TH, SH) ilişkin görevleri yaptırmaktadır. Bu nedenle, Yardımcı Hizmetler Sınıfının tamamen kaldırılması yoluna gidilebileceği gibi, bu hizmet sınıfındaki personelin eğitim durumlarına uygun diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara geçirilmeleri de sağlanabilir.
 
Ek gösterge
Devlet memurları için belirlenen 10 hizmet sınıfından 9’unun ek göstergesi varken, sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfının ek göstergesi bulunmuyor. Bu durum, YHS personelinin aylık ücretlerinin ve emekliliğe ilişkin haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır.
Aylık maaş
Bütün memurların sorunu olan ve asgari geçim standartları göz önünde tutulduğunda düşük seviyelerde kalan memur maaşları içinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin maaşları en alt seviyede bulunuyor. Bu nedenle, YHS personelinin aylık ücretlerinin artırılması, düşük olan ek ödeme ve tazminat oranlarının artırılması suretiyle sağlanabilir.
Unvan görevleri
YHS personeline, genellikle çalıştıkları kurumlarda kadro unvanlarına uygun olmayan görevler de yaptırılmaktadır. Hukuki düzenlemelerde, unvan bazında görevlerinin kesin sınırlarının çizilmemiş olması, yardımcı hizmetler personelinin adeta her işi yapacak personel olarak görülmesine neden olmaktadır.

Hukuki temeli olmayan bazı görev ve işlerin yıllardır yardımcı hizmetler personeline gördürülmekte olması, bu görevlerin zaman içerisinde ilgililerin unvanları ile özdeşleşmesine ve bu görevleri yapmak istemeyenlerin ise sorunlu personel olarak görülmesine neden olmaktadır.

Görevde yükselme
Görevde yükselme uygulamasının, kapsamdaki her Devlet memurunun üst unvanlara çıkmasına objektif imkanlar tanınmasına ve kurumlar tarafından çalışanlarına bu imkanın sunulmasına yönelik olmasına rağmen, görevde yükselme imkanının YHS personeline yeterli ölçüde sağlanmadığı görülmektedir.

Kurumlar, YHS personelinin görevde yükselebileceği kadrolara (memur, bilgisayar işletmeni, teknisyen gibi) genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gitmektedirler. Bu nedenle, kurumlarda YHS personelinin atanabileceği kadroların belli oranının görevde yükselme suretiyle doldurulmasına zorunlu tutacak düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.

Değerlendirmemiz
Kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcı hizmetler diye nitelendirilen işlerinin son yıllarda genellikle taşeron personel eliyle yürütülmektedir.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı işlemlerin taşeron personele gördürülmesine imkan vermektedir. 657 sayılı Kanundaki düzenlemenin, yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin YHS personeline gördürülmesinin zorunlu olmadığını ortaya koyduğunu ve YHS’nin tümden kaldırılmasının da önünü açtığını düşünmekteyiz.
Bu itibarla, taşeron personelin kadroya geçirilmesinin gündemde olduğu bu günlerde; YHS personelinin hizmet sınıfı sorununun da ele alınarak, kapsamdaki personelin durumlarına uygun (memur, bilgisayar işletmeni, vhki, teknisyen vs) kadrolara geçirilmesi yönünde düzenleme yapılmasının, YHS personelinin sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini değerlendirmekteyiz.
Share
post_views_counu Kez Görüntülendi.
barbi oyunları